Agenci akatsuki
Data Temat
2009-07-06 13:37 Sasuke
2009-05-29 15:34 Sai
2009-05-03 17:12 O Akatsuki
2008-10-28 14:59 Mukade
2008-10-17 14:02 Akatsuki
2007-10-22 04:07 Yuura
2007-10-22 03:57 Kabuto Yakushi